Výživové programy

HEALTH komplet

1. Vstupná konzulácia

 • vyplňte kontaktný formulár, kde uvediete svoje telefónne číslo, na ktoré vám zavolám
 • dohodneme si osobné stretnutie, na ktorom si povieme, čo chceme našou spoluprácou dosiahnuť a aké ciele budeme spolu plniť
 • vysvetlím vám, ako bude naša spolupráca prebiehať
 • vyplníte vstupný dotazník pred spoluprácou.

2. Vstupná diagnostika zloženia tela

 • zmeriame vás na špeciálnom certifikovanom prístroji Tanita BC-601. Na základe nameraných výsledkov a výstupných grafov získame detailný prehľad o zložení vášho tela:
  • množstvo podkožného a vnútrobrušného tuku
  • množstvo svalov a vody v tele
  • metabolický vek
  • segmentálna analýza: rozloženie svalov a tuku v jednotlivých časti tela
 • jednotlivé namerané hodnoty si detailne rozanalyzujeme a vysvetlíme

3.Analýza stravovacích návykov

 • do mailu obdržíte link na online formulár, do ktorého budete podrobne zapisovať všetko, čo ste počas 5 dní zjedli, vypili, akú ste mali fyzickú aktivitu, koľko času ste venovali spánku
 • formulár odošlete späť na podrobnú analýzu jednoduchým tlačidlom „ODOSLAŤ“
 • Pri podrobnej interpretácii výsledkov vašej analýzy sa budeme venovať:
  • množstvu a rozloženiu energie počas dňa
  • množstvu a pomeru makroživín v strave (bielkoviny, tuky, sacharidy)
  • obsahu mikroživín v strave (vitamíny, minerály, vláknina)

4. Jedálniček na mieru

 • Na základe výsledkov analýzy vašich stravovacích návykov spolu vypracujeme váš nový jedálniček tak, aby bol pre vás plne aplikovateľný a použiteľný v praxi
 • Váš nový stravovací plán bude zahŕňať jedlá: – ktoré budú prispôsobené na mieru vašim potrebám, cieľom, dennému režimu, možnostiam stravovania počas dňa – ktoré môžete kombinovať podľa toho, na čo máte chuť, alebo čo máte doma v chladničke
 • Množstvá ingrediencií v jednotlivých receptoch sú prepočítané podľa určenej energie, ktorú potrebujete v každom jedle. Vy nemusíte nič prepočítavať, v receptoch budete mať presné množstvá ingrediencií, energie aj makronutrientov
 • Nejde o žiadne dočasné diéty, ale o dlhodobo udržateľný, pestrý a nutrične vyvážený jedálniček. Jednotlivé suroviny sú bežne dostupné v obchodoch. Váš nový jedálniček vám ukáže, že sa môžete plnohodnotne stravovať a pritom dosiahnuť svoje ciele bez hladovania, obmedzovania sa a bez JOJO efektu

5.Kontrolná diagnostika zloženia tela

 • Približne po mesiaci stravovania podľa jedálnička na mieru porovnáme vaše namerané výsledky s výsledkami z úvodnej – vstupnej diagnostiky.
 • Zameriame sa na:
  • množstvo podkožného a vnútro brušného tuku , množstvo svalov a vody v tele
  • metabolický vek
  • segmentálnu analýzu: rozloženie svalov a tuku v jednotlivých častiach tela ( horné a dolné končatiny, trup
 • Jednotlivé namerané hodnoty si detailne rozanalyzujeme, porovnáme hodnoty, vyhodnotíme plnenie stanovených cieľov

HEALTH online

1. Vstupná konzulácia

 • vyplňte kontaktný formulár, kde uvediete svoje telefónne číslo, na ktoré vám zavolám
 • v telefonickom rozhovore si povieme, čo chceme našou spoluprácou dosiahnuť a aké ciele budeme spolu plniť
 • vysvetlím vám, ako bude naša spolupráca prebiehať
 • vyplníte vstupný dotazník pred spoluprácou

2.Analýza stravovacích návykov

 • do mailu obdržíte link na online formulár, do ktorého budete podrobne zapisovať všetko, čo ste počas 5 dní zjedli, vypili, akú ste mali fyzickú aktivitu, koľko času ste venovali spánku
 • formulár odošlete späť na podrobnú analýzu jednoduchým tlačidlom „ODOSLAŤ“
 • Pri podrobnej interpretácii výsledkov vašej analýzy sa budeme venovať:
  • množstvu a rozloženiu energie počas dňa
  • množstvu a pomeru makroživín v strave (bielkoviny, tuky, sacharidy)
  • obsahu mikroživín v strave (vitamíny, minerály, vláknina)

3. Jedálniček na mieru

 • na základe výsledkov analýzy vašich stravovacích návykov spolu vypracujeme váš nový jedálniček tak, aby bol pre vás plne aplikovateľný a použiteľný v praxi
 • váš nový stravovací plán bude zahŕňať jedlá: – ktoré budú prispôsobené na mieru vašim potrebám, cieľom, dennému režimu, možnostiam stravovania počas dňa – ktoré môžete kombinovať podľa toho, na čo máte chuť, alebo čo máte doma v chladničke
 • množstvá ingrediencií v jednotlivých receptoch sú prepočítané podľa určenej energie, ktorú potrebujete v každom jedle. Vy nemusíte nič prepočítavať, v receptoch budete mať presné množstvá ingrediencií, energie aj makronutrientov
 • nejde o žiadne dočasné diéty, ale o dlhodobo udržateľný, pestrý a nutrične vyvážený jedálniček. Jednotlivé suroviny sú bežne dostupné v obchodoch. Váš nový jedálniček vám ukáže, že sa môžete plnohodnotne stravovať a pritom dosiahnuť svoje ciele bez hladovania, obmedzovania sa a bez JOJO efektu