Prázdninové denné HEALTH & FIT kempy pre deti

Pre koho je kemp určený:

Kemp je určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov a je zameraný na ich komplexný pohybový rozvoj a vzdelávanie hravou formou v duchu filozofie kalokagatie.

Téma:

Kalokagatia  je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Bol sformulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti. Hlavnou myšlienkou bolo, aby rozvoj duševných schopností človeka bol harmonicky spojený s jeho všestranným telesným rozvojom a naopak. Práve v duchu kalokagatie a osobnostného rozvoja detí sa bude niesť aj celý náš HEALTH & FIT kemp.

Program:

Bohatá skladba rôznych cvičení z atletiky, gymnastiky, úpolových a pohybových hier. Každý deň bude rozdelený na dopoludňajší a popoludňajší blok, kde sa budeme venovať vždy jednej z kľúčových pohybových zručností v danom športovom odvetví. Dôraz bude kladený na hravosť, zábavu a spoluprácu detí počas tímových súťaží. Súčasťou blokov bude aj edukačná časť, kde deti získajú informácie o zimných a letných OH aj ZOH, o jednotlivých disciplínach, športovcoch. Nadobudnuté vedomosti si preveríme každý deň vo vedomostných kvízoch. 

Kemp bude prebiehať počas 5 pracovných dní v danom týždni, v čase od 8:00 do 16:30.

Stravovanie:

V rámci denného harmonogramu je pre deti zabezpečené stravovanie s certifikovanou výživovou poradkyňou (desiata, obed, olovrant a pitný režim) a vyhradený priestor na dostatok odpočinku. Keďže súčasťou kempu budú aj informácie o zdravej výžive a jej význame pre športovcov aj bežných ľudí, deti sa budú aktívne podieľať na príprave desiaty a olovrantu. Tak môžu aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samotnej príprave zdravých a výživných jedál.

Náš tím:

Kemp bude viesť kvalitný a skúsený tréner Dušan Šaradín a certifikovaná výživová poradkyňa Adriana Šaradínová v spolupráci so starostlivo vybraným tímom animátorov. Na každé športové odvetvie máme prisľúbenú účasť z radov úspešných slovenských olympionikov a športovcov (Petra Vlhová, Jozef Gönci, Anastasia Kuzminová, Danka Barteková, Pavlína Fialková, Zuzana Rehák Štefečeková, Tomáš Medveď…), ktorí s deťmi strávia jeden celý športový deň. Na záver dňa bude beseda s jednotlivými športovými osobnosťami, deťmi a rodičmi.

Termíny:

I. turnus: 10. – 14. júl 2023

II. turnus: 17. – 21. júl 2023

III. turnus: 7. – 11. august 2023

IV. turnus: 14. – 18. august 2023

 

Cena: 169€

Pri súrodencoch je zľava 10€ / dieťa.

Cena zahŕňa:

  • hry, súťaže a zábava na vonkajších športoviskách (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični)
  • kvalitné stravovanie (desiata, obed, olovrant) a pitný režim (voda) v hoteli Preveza v Spišskej Novej Vsi
  • vedomostné kvízy a prednášky
  • tréningy a besedy so známymi olympionikmi
  • tričko, šiltovka a diplom za úspešné absolvovanie tábora