Cenník

Platný od 01.06.2023

ANALÝZA STRAVOVACÍCH NÁVYKOV

70€

podrobná analýza 5 dní + interpretácia výsledkov
120 minút

VÝŽIVOVÝ PROGRAM HEALTH KOMPLET

169€

vstupná diagnostika zloženia tela + analýza stravovacích návykov + jedálniček so 40 receptami + výstupná diagnostika zloženia tela 

TRÉNINGOVÝ PROGRAM FIT

160€

individuálny tréningový plán na 1 mesiac + kontrolná diagnostika zloženia tela

VÝŽIVOVÝ PROGRAM HEALTH ONLINE

140€

analýza stravovacích návykov + jedálniček so 40 receptami online

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA

20€

diagnostika + interpretácia nameraných výsledkov
60 minút

INDIVIDUÁLNY TRÉNING S KONDIČNÝM TRÉNEROM

30€

tréning 60 minút s kondičným
trénerom

KONZULTÁCIA
ZDARMA

0€

vstupná informatívna konzultácia
15 minút

JEDNODŇOVÝ BEŽECKÝ KEMP

79€