cropped-logofinal.png

organizujeme:

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA

Hmotnosť človeka nie je pri chudnutí a formovaní postavy smerodajným údajom. Závisí od rôznych faktorov, ako je výška, vek, množstvo tuku a svalov a pod. Bežná osobná váha zmeria iba vašu hmotnosť. 
U nás vás zmeriame na špeciálnom certifikovanom prístroji Tanita BC-601, ktorý funguje na báze BIA (Bioelectrical Impedance Analysis = bioelektrická impedancia). Presnosť merania je vysoká (99%), nakoľko Tanita disponuje 8- bodovou dotykovou meracou plochou. Vďaka nej presne zistíme, koľko % a kg tuku a svalov máte na trupe, rukách a nohách; koľko máte vnútrobrušného (viscerálneho) tuku; na aký vek sa cíti vaše telo, hodnotu BMI, BMR.

Ako prebieha diagnostika:

Meranie prebieha naboso, nie je nutné vyzliekať oblečenie. Užívateľ stojí na váhe na 4 plochách pre chodidlá. V rukách drží elektródy, ktoré sú uložené na zasunovacích kábloch s displejom. Váha následne pošle slabý signál z 8 elektród z rúk a nôh cez celé telo. Odpor tohto merania (BIA) je dosadený do vzorcov, na základe ktorých zistíme vaše presné osobné telesné dispozície.

Na základe nameraných výsledkov a výstupných grafov získame detailný prehľad o zložení vášho tela:

 1. presná hmotnosť
 2. množstvo podkožného a vnútrobrušného (viscerálneho) tuku: presné rozloženie tuku v horných končatinách, v dolných končatinách a v oblasti trupu, zistenie úrovne viscerálneho tuku. Jeho prípadné zníženie a udržiavanie na prípustnej hodnote pomôže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a pod.
 3. množstvo kostrového svalstva: hmotnosť priečne pruhovaných i hladkých svalov, vrátane vody v nich obsiahnutej, presné rozloženie svaloviny v horných končatinách, v dolných končatinách a v oblasti trupu
 4. množstvo kostnej hmoty v tele: znamená množstvo kalcia a ostatných minerálov v tele. Pretože štruktúra kostí sa nemení v krátkom časovom úseku, je dôležité dlhodobo rozvíjať a udržiavať zdravé kosti vyváženou stravou a dostatočnou telesnou aktivitou
 5. metabolický vek: ukazovateľ kvality nášho zdravia = množstvo rokov, na ktoré sa cíti náš organizmus.
  Ak je váš metabolický vek vyšší než váš skutočný vek, vyvážená strava a zvýšená telesná aktivita vám pomôžu zväčšiť objem svalového tkaniva a tým znížiť váš metabolický vek
 6. množstvo vody v tele: viac vody v tele majú muži než ženy, s pribúdajúcim vekom však celkový podiel vody v tele klesá
 7. index BMI (Body Mass Index= Index telesnej hmotnosti): najrozšírenejší index, používaný ako indikátor podváhy, normálnej hmotnosti,
  nadváhy či obezity. Je to však len orientačná hodnota, ktorá u každého jedinca ignoruje veľké množstvo dôležitých faktorov, ako napr. stavbu tela, množstvo svalstva, tuku v tele a pod.
 8. index WHR (Waist to Hip Ratio = pomer medzi obvodom pásu ku obvodom bokov): používa sa ako indikátor zdravotného stavu a rizík vývoja vážnych zdravotných komplikácií. Treba však brať do úvahy fakt, že WHR index nehodnotí množstvo telesného tuku.
  Rovnaký WHR index môže mať tak štíhly človek, ako aj človek s väčším obvodom pásu a bokov. Hodnotí sa len ich vzájomný pomer
 9. index BMR: energetický príjem potrebný pre zachovanie základných životných funkcií, nezahŕňa množstvo energie potrebnej na pohyb a iné aktivity, ktoré vykonávame počas dňa