Prednášky o zdravej výžive

Šírime osvetu o zdravom životnom štýle, pretože vnímame skutočnosť, že pojem zdravá výživa je častokrát
skresľovaný médiami a zavádzajúcimi informáciami.
Aj z tohto dôvodu organizujeme odborné prednášky pre deti a dospelých o zdravej výžive.
Prednášky sú šité na mieru podľa požiadaviek klienta:
– pre deti materských škôl a ich rodičov
– pre žiakov základných a stredných škôl
– pre športové kluby
– pre všetkých záujemcov o zdravý životný štýl